AKADEMIJA ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ

1. Pravila zaštite osobnih podataka.

Hrvatska gospodarska komora i Apsolon d.o.o. (kontakt: info@apsolon.com) te povezana društva (dalje u tekstu: “Partneri”) u svom poslovanju provode mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade i primatelj osobnih podataka: Partneri

Ako su Partneri zajednički voditelji obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa Partnera, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka osim od Partnera, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade navedenog pod stavkom Voditelj obrade i primatelj osobnih podataka.

Imate pravo od voditelja obrade i primatelja osobnih podataka zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak i brisanje osobnih podataka te ograničavanje obrade. Također, imate pravo uložiti prigovor na obradu voditelju obrade i/ili nadležnoj nadzornoj agenciji – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Danu privolu možete opozvati u svako doba (opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena). U tom slučaju i/ili u slučaju zahtijevanja informacija u okviru važećih zakonskih odredbi molimo Vas da nam se obratite na info@apsolon.com

Internetska stranica www.hgk-akademija.hr štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Partnera, njihovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Partnera.

1.1. Prijava korisnika

Kako bismo Vas registrirali za raidionicu obvezno su nam potrebni sljedeći podaci:

  • Ime i prezime

  • E-mail adresa

  • Naziv poslovnog subjekta/organizacije

  • Broj telefona

Davanjem privole pristajete da voditelj obrade i primatelj osobnih podataka pohrani i koristi Vaše podatke isključivo u svrhu Vaše registracije na radionice od strane Partnera na web stranici www.hgk-akademija.com.

Prikupljeni osobni podatak čuvat će se do trenutka završetka radionica HGK Akedemije.

2. Pravila privatnosti na webu

Partneri priznaju i cijene Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem web stranice www.hgk-akademija.com prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Partnerima, bilo registracijom ili korištenjem web stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Partneri će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe web stranice. Kolačići na web stranici www.hgk-akademija.hr su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.

Internet stranica www.hgk-akademija.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Safari (Desktop)

• Safari (Mobile)

• Android Browser

• Opera

• Opera Mobile

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Partneri obrađuju osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj web stranici www.hgk-akademija.com, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

AKADEMIJA ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ

Projekt Akademija za industrijski razvoj sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Apsolona.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja fondova  i Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

© 2020 hgk-akademija. All Rights Reserved. Uvjeti korištenja i politika zaštite privatnosti.